YSTÄVYYSSEURAT JA YSTÄVYYSKAUPUNGIT

Ystävyysseurat sekä Oulussa että Haukiputaalla perustettiin jo ennen kuin kaupungit solmivat viralliset ystävyyskaupunkisuhteensa Unkariin. Oulun osaston perustava kokous pidettiin 17.4.1968 Työväenopiston juhlasalissa. Seuran puheenjohtajaksi valittiin professori Yrjö Kilpi ja sihteeriksi markkinointipäällikkö Uuno Mustonen.

Myös Haukiputaan Suomi-Unkari osasto perustettiin samana vuonna puheenjohtajanaan Heikki Viironen ja sihteerinä Olavi Joki. Haukiputaan kunnan yhdistyttyä Oulun kaupungin kanssa myös ystävyysseurat yhdistivät toimintansa. Yhteistyötä vaalitaan sekä Siófokin että Szigetszentmiklósin ystävyyspiirien kanssa.

Siófokin ja Oulun kaupunki solmivat 9. päivänä syyskuuta 1978 ystävyyskaupunkisopimuksen Siófokissa.

Siófok sijaitsee Balatonjärven etelärannalla Somogyn läänissä. Kaupunki on kulttuuri- ja turistikeskus. Kaupunkia kutsutaankin Unkarin kesäpääkaupungiksi. Siófokissa on n. 25 000 asukasta, ja sen pinta-ala on 124,66 km². E75 tietä pitkin on Oulusta Siófokiin noin 2560 kilometriä.

Haukiputaan kunnanvaltuusto päätti 30.3.1992 solmia ystävyyskuntasopimuksen Szigetszentmiklósin kanssa. Sopimus allekirjoitettiin Szigetszéntmiklósissa syyskuussa 1992 . Haukiputaan kunnan yhdistyttyä Oulun kaupungin kanssa vuonna 2013 ystävyyskaupunkisuhde jatkuu Oulun ja Szigetszentmiklósin välillä.

Szigetszentmiklós sijaitsee Csepelin saarella Keski-Unkarissa Pestin läänissä, noin 20 kilometriä Budapestistä etelään. Szigetszentmiklósissa on noin 40 000 asukasta, ja sen pinta-ala on 45,65 km². E75 tietä pitkin Oulusta Szigetszentmiklósiin on noin 2550 kilometriä.