Kaisa Pietilä (Suomi-Unkari lehti, 4/2013): Oulun Suomi-Unkari Seuran 45-vuotisseminaari

(sisältöön)

Oulun Suomi-Unkari Seuran 45-vuotisjuhlan yhteydessä järjestettiin seminaari, jossa keskusteltiin ystävyysseurojen tulevaisuudesta muuttuneessa tilanteessa. Oulun ja Haukiputaan seurat yhdistyivät vuoden 2013 alusta, ja näin olleen uudella Oulun Seuralla on jatkossa kaksi ystävyyskaupunkia: Oulun ystävyyskaupunki Siófok ja Haukiputaan Szigetszentmiklós.

 

Seminaariin osallistui jäseniä kaikista neljästä seurasta, sekä edustajat Siófokin ja Szigetszentmiklósin kaupungeista. Myös Oulun kaupungin suhdetoimintapäällikkö Anneli Korhonen osallistui tilaisuuteen, mutta joutui lähtemään toiseen tilaisuuteen ennen varsinaista seminaarikeskustelua. Yhteensä osallistujia oli parikymmentä. Hän kuitenkin piti puheenvuoron, jossa kiitteli Oulun seuraa esimerkillisestä ja aktiivisesta toiminnasta, joka on tukenut myös kaupungin omaa, virallista toimintaa. Oulun seura ja kaupunki ovat tehneet paljon yhteistyötä, joka on koettu hyväksi molempien osapuolten taholta.

 

Tilaisuuden aluksi keskusteltiin aikaisemmasta toiminnasta ja sen monista muodoista. Sekä Síofokin pormestari Árpád Balázs että Szigetszentmiklósin apulaispormestari Julika Fodor painottivat ystävyysseurojen toiminnan merkittävyyttä. Yhteistyö ei myöskään ole jäänyt vain seurojen välisiksi, vaan kaupunkien tuki on ollut hyvin merkittävää. Seurat tekevätkin tiivistä yhteistyötä kaupunkien kanssa.

 

Siófokin ja Oulun kaupunkien ja seurojen välinen yhteistyö on ollut aiemminkin hyvin monipuolista ja monella tasolla tapahtuvaa. Siófokin pormestari painottikin, että kaupungin tehtävä on auttaa vierailuissa ja muussa yhteistyössä. Myös seurakunnat ovat tehneet yhteistyötä, kuorot ja muut musiikkiryhmät ovat tehneet vierailuja molemmissa kaupungeissa, samoin eläkeläisyhdistykset. Luonnollisesti ihmisten henkilökohtainen yhteydenpito ja suhteet ovat tiiviitä. Useita Oulun seuralaisia on monena vuonna osallistunut eri puolilla Unkaria tapahtuvaan pyöräretkeen, jota ovat olleet järjestämässä siófokilaiset aktiivit.

 

Viime vuosina Haukiputaan ja Szigetszentmiklósin kuntien välinen ystävyys ja yhteistyö hiljeni aikaisemmasta. Seurojen välinen yhteistyö on sitä vastoin koko ajan ollut elävää. Seurojen ryhmät ja edustajat ovat vierailleet ystävyyskaupungeissa säännöllisesti. Haukiputaan ja Szigetszentmiklósin välillä on ollut myös toimivaa oppilasvaihtoa: haukiputaalaisia nuoria on opiskellut Szigetszentmiklósissa lukiossa, ja vuosien saatossa 4 unkarilaista tyttöä on saapunut oppilasvaihtoon Haukiputaan lukioon, viimeksi vuonna 2011. Myös kulttuurivaihto kuntien välillä on ollut hedelmällistä. Sziget-teatteri esiintyi kahteen otteeseen Haukiputaan operettiviikoilla vuosina 2007 ja 2008. Insula-taiteilijaryhmä on vieraillut Haukiputaalla ja pitänyt mm. oppitunteja peruskoulun oppilaille. Yhteistyötä on tehty myös Kiiminkijoen opiston taidekoulun kanssa.

 

Etenkin Szigetszentmiklósissa ollaan oltu hyvin huolissaan yhteistyön jatkuvuudesta. Niin ystävyysseuran puheenjohtaja Zsuzsanna Szacsvay kuin kaupungin apulaispormestarikin totesivat vierailun osoittaneen huolet turhiksi, koska Oulun Suomi-Unkari Seuralla on vahva aikomus jatkaa yhteistyötä molempien ystävyysseurojen kanssa. Samoin Oulun kaupunki solmi ystävyyskaupunkisopimuksen Szigetszentmiklósin kanssa.

 

Suurimmaksi ongelmaksi toiminnassa koettiin jäsenistön ikääntyminen ja vaikeaksi osoittautunut nuorison houkutteleminen toimintaan. Heikki Seppälä entisestä Haukiputaan osastosta totesikin, että nykynuoriso matkustaa muutenkin ympäri maailmaa, eikä koe tarvitsevansa siihen seurojen apua. Pitäisikin miettiä, miten seurojen tulisi muuttua ja millaista ohjelmaa kehitellä, että nuoret innostuisivat seuratoiminnasta.

 

Szigetszentmiklósin ystävyysseuran puheenjohtaja sanoi, että ryhmät ja vieraat ovat aina tervetulleita kaupunkiin, mutta heillä on yhä vähemmän perheitä, jotka voivat majoittaa vieraita. Sen sijaan kaupungissa on pieni pensionaatti, jonne voidaan majoittaa isompiakin ryhmiä. Seura voi järjestää ohjelmaa ryhmien toiveiden mukaan, mutta ei voi valitettavasti kustantaa kaikkia kuluja.

 

Kaupunkien rooli yhteistyössä nousi esille useassa puheenvuorossa. Koettiin, että tarvitaan sekä virallista että taloudellista tukea, jotta seurojen toiminta on mahdollista.

 

Seminaari koettiin hyväksi tilaisuudeksi keskustella yhdessä avoimesti ajatuksista ja ongelmista sekä suunnitella tulevaisuuden toimintamuotoja. Siófokin ja Oulun välillä on ollut jo ennestään loistavat suhteet, ja toiveissa onkin kehittää yhtä vahva suhde myös Szigetszentmiklósin kanssa. Ystävyyskaupungit ja -seurat eivät kilpaile keskenään, vaan yhteistyötä aiotaan tehdä jatkossa laajalla rintamalla, mm. suunnittelemalla tulevia tapahtumia ja matkoja yhdessä.

 

Kehittämiskohteiksi ja muiksi tulevaisuuden mahdollisiksi yhteistyömuodoiksi nostettiin muun muassa kulttuurivaihto, nuorisotoiminta (kesäleirit, oppilasvaihto, kielikoulutus), koulujen ja opettajien välinen yhteistyö ja mahdolliset EU-projektit, yhteiset matkat ja retket ja seurakuntien välinen yhteistyö. Kuten Oulun seuran puheenjohtaja Jenö Kovács totesikin, on hyvä, että toiminnalle on nyt asetettu selkeät teemat ja toiveet joiden pohjalta jatkaa työskentelyä eteenpäin. Jatkossa pyritään järjestämään ryhmävierailuja joka toinen vuosi niin, että vuonna 2014 oululainen ryhmä vierailee molemmissa ystävyyskaupungeissa, ja taas vuonna 2016 sekä Siófokista ja Szigetszentmiklósista tehtäisiin yhteinen vierailu Ouluun.

 

Sovittiin, että seminaarikeskustelusta tehdään raportti, joka lähetetään kaikille osapuolille. Näin raportti voi toimia esimerkiksi perustana mahdollisille EU-projekteille.

 

Kaikkien keskustelijoiden tärkein ajatus oli, että yhteistyön voimavara on ihmisissä ja heidän henkilökohtaisissa suhteissaan, joita on valtavasti virallisten kontekstien ulkopuolellakin. Näihin ystävyyssuhteisiin koko ystävyysseuratoimintakin perustuu.

 

Seminaarin osallistujat:

 

Jenö Kovács, Oulun seuran puheenjohtaja

Kaisa Pietilä, Haukipudas

Juhani Kemi, Haukipudas

Risto Laitila, Oulu

Veikko Annala, Oulu

Jouni Petäjäaho, Oulu

Heikki Seppälä, Haukipudas

Sirkka Seppälä, Haukipudas

Kaisu Uusinoka, Haukipudas

Marja-Leena Riutta, Haukipudas

Pentti Riutta, Haukipudas

Tytti Isohookana-Asunmaa, Haukipudas

Eszter Vuojala, Oulu

Julika Fodor Antálné, Szigetszentmiklósin apulaispormestari

Zsuzsanna Szaczvay, Szigetszentmiklósin ystävyysseuran puheenjohtaja

Árpád Balázs, Siófokin pormestari

Gabor Lapos, Siófokin kaupunginvaltuutettu

Gyula Tóth, Siófokin ystävyysseurasta